Η εξ’αποστάσεως εκπαίδευση

Η εξ’αποστάσεως εκπ/ση λειτουργεί κατόπιν οδηγιών από το Υπουργείο Παιδείας.