Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου Βάρης.

Στο Νηπιαγωγείο Βάρης εγγράφονται οι μαθητές που κατοικούν στη Βάρη,  Αζόλιμνο, Χρούσσα, Μέγα Γυαλό ( από την περιοχή του Ταλαρά έως την παραλία της Βάρης ).