Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας διαθέτει προσβασιμότητα και κατάλληλες υποδομές για μαθητές, εκπ/κους και γονείς με αναπηρία.