Καινοτόμα προγράμματα

 

 

“ ΝΤΙΛΙ-ΝΤΙΛΙ….ξετυλίγοντας το νήμα της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το παραμύθι, τους χορούς, τη μουσική και τα παιχνίδια ̈.

 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Βάρης το σχολικό έτος 2018-2019.\

Το πρόγραμμα περιέλαβε αρχικά το λαϊκό παραμύθι και το διαχωρισμό του
από τα άλλα είδη παραμυθιών. Μέσα από το παραμύθια  γνωρίσαμε τον
κόσμο της παράδοσης ως προς τη μουσική, το παιχνίδι , το χορό, τις
παραδοσιακές φορεσιές , τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Έτσι, τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη αίσθηση της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς και ταυτότητας.
Η δραστηριότητα αυτή πλαισίωνε  το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου καθ’όλη
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τόσο εντός του χώρου του Νηπιαγωγείου
όσο και εκτός αυτού.
Σε κεντρικό σημείο του Νηπιαγωγείου είχε διαμορφωθεί η «γωνιά της
παράδοσης» ,ένα είδος μικρού μουσείου, στο οποίο είχαν πρόσβαση όλοι οι
μαθητές του σχολείου μας . Εκεί συγκεντρωνόταν  το υλικό μας (λαϊκά
παραμύθια, αντικείμενα χρήσης παλαιότερων χρόνων , φωτογραφικό υλικό,
παραδοσιακές στολές) κ εμπλουτιζόταν κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές μας να εξοικειώνονται με τον πλούτο της
πολιτιστικής μας παράδοσης.
Οι εκπαιδευτικοί που ήταν και οι εμπνευστές  του τη σχολική χρονιά 2018-19 ήταν Βασιλική Παπατσίμπα, Νικολέττα Καντζή και Μαγδαληνή Νίτη