ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019- 2020

Αγαπητοί γονείς, η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 είναι ημέρα λήξης της σχολικής μας χρονιάς. Λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, δεν θα προσέλθουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες στο σχολείο μας αλλά μόνο αυτοί πού θα έχουν μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα των υποτμημάτων που ανήκουν ως εξής:

 • Τα παιδιά του  α΄ υποτμήματος των τάξεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και  όλα τα παιδιά των τάξεων Α΄, Β΄ και Στ΄ θα έρθουν στο σχολείο στις 8.30΄και θα σχολάσουν στις 10.00΄.

Εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές της Στ΄ τάξης που θα έρθουν όλοι στο σχολείο εκείνη την ημέρα για να αποχαιρετήσουν τους/τις  συμμαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς τους.

Όλοι οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την τσάντα τους, προκειμένου να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και σε σφραγισμένο φάκελο τους Τίτλους Προόδου και Σπουδών που θα απονεμηθούν σε όλα τα παιδιά, καθώς και τις βαθμολογίες β΄ και γ΄ τριμήνου στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Οι μαθητές της Στ΄τάξης θα παραλάβουν, επιπλέον και ένα αναμνηστικό δώρο από τον Σύλλογο Γονέων μας.

 •  Τα παιδιά του β΄ υποτμήματος των τάξεων Γ΄, Δ΄ και Ε΄ θα παραλάβουν τις βαθμολογίες τους και τους Τίτλους Προόδου την Πέμπτη μετά τη λήξη των μαθημάτων που θα γίνουν κανονικά.

Τα παιδιά που μετακινούνται με λεωφορείο, την Παρασκευή θα έρθουν όλα το πρωί κανονικά με το λεωφορείο στις 8.00΄ και θα φύγουν στις 10.00΄από το σχολείο.

Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη στήριξή σας στην πρωτοφανή σχολική χρονιά που αφήνουμε πίσω μας, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση με υγεία και δύναμη τη νέα σχολική χρονιά!

Ο διευθυντής του σχολείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-21

Το Ολοήμερο Σχολείο έχει εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους όπως είναι:

 • Η εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα
 • Ο εμπλουτισμός του πρωινού προγράμματος με επιπλέον διδακτικά αντικείμενα

Στο πλαίσιό του, εφόσον λειτουργεί με πλήρες πρόγραμμα, ως τις 16.00, εντάσσονται μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου και το καθιστούν ελκυστικότερο. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι τα Εικαστικά, η εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες διευρυμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

 Η λήξη του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου είναι στις 13.15΄ και το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13.15΄-13.20΄ Μετάβαση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος στην αίθουσα σίτισης. Την ώρα αυτή μπορούν οι γονείς να φέρουν το φαγητό του παιδιού τους, εφόσον δεν τους το έχουν δώσει από το πρωί για να φυλαχτεί στο ψυγείο του σχολείου.
13.20΄-14.00΄ 1η ώρα: Σίτιση Προσοχή στο μπολ φαγητού να υπάρχει η ένδειξη καταλληλότητας για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων (πχ. ≈)
14.00΄-14.15΄ 1ο διάλειμμα
14.15΄-15.00΄ 2ηώρα: Προετοιμασία μαθημάτων για την επόμενη ημέρα
15.00΄ Αποχώρηση μαθητών/τριών Για όσα παιδιά έχει δηλωθεί αυτήν την ώρα στην αίτηση εγγραφής τους στο Ολοήμερο.
15.00΄-15.15΄ 2ο διάλειμμα
15.15΄-16.00΄ 3η ώρα: Πολιτισμικοί όμιλοι (Πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές κτλ. δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των μαθημάτων)
16.00΄ Αποχώρηση (Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος) Για όσα παιδιά έχει δηλωθεί αυτήν την ώρα στην αίτηση εγγραφής τους στο Ολοήμερο.

    Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν το νωρίτερο στο τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00΄) ή να παραμείνουν ως τέλος της λήξης του προγράμματος (16.00΄) ανάλογα με την προτίμηση των γονέων/κηδεμόνων τους που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την εγγραφή  και παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές τρίτεκνων/πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

γ) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Προϋπόθεση εγγραφής των μαθητών-τριών στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Τμήματος, αποτελεί, η προσκόμιση, μέχρι τις 23 Ιουνίου 2020, βεβαιώσεων εργασίας από τον εργοδότη ή ανεργίας και των δυο γονέων (όταν απαιτείται), καθώς και της αίτησης εγγραφής, που δίνεται από το σχολείο. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα παραδίδονται ενυπόγραφα στη διεύθυνση του σχολείου από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών καθημερινά από τις 13.15΄ως τις 14.00, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού .

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Ο διευθυντής του Σχολείου

Σχολικά βιβλία των μαθητών/τριών και βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης

Αγαπητοί γονείς, σας παρακαλούμε:

 • Να μην πετάξετε τα σχολικά βιβλία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, αλλά να τα φυλάξετε, επειδή τα παιδιά σας θα τα χρησιμοποιήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Στην περίπτωση που έχουν τα παιδιά σας δανειστεί βιβλία από τη σχολική δανειστική μας βιβλιοθήκη, να  τα επιστρέψουν το γρηγορότερο δυνατό στο σχολείο μας, προκειμένου να τα συγκεντρώσουμε και πάλι για τη λειτουργία της δανειστικής  βιβλιοθήκης στο σχολείο μας και την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Τέλος, τα παρακάτω βιβλία θα επαναχρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση που υπάρχουν στο σπίτι σας θα πρέπει να επιστραφούν άμεσα στη σχολική μας μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση: 
 •  Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ (Α, Β, Γ),  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (Α, Β,), ΜΟΥΣΙΚΗ (Α), ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α,Β)
 • Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΟΥΣΙΚΗ (Β)
 • Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (Γ,Δ), ΜΟΥΣΙΚΗ (Γ,Δ) ,  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ,Δ)
 • Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ
 • Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ(Ε, ΣΤ), ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε, ΣΤ),  ΜΟΥΣΙΚΗ (Ε), ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε,ΣΤ),
 • ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΟΥΣΙΚΗ ( ΣΤ)

Ο διευθυντής του σχολείου