Επιλογή β’ ξένης γλώσσας για την Ε΄ Δημοτικού

Η  διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.

Οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν το ερχόμενο διδακτικό έτος στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού καλούνται να  συμπληρώνουν δήλωση, που θα δοθεί στα παιδιά,  με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέσουν στο δάσκαλο της τάξης έως το τέλος Μαϊου.

Επισυνάπτεται επιστολή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και για τις δύο γλώσσες που αφορά στην επιλογή, τη σημασία και τη χρησιμότητα της 2ης ξένης γλώσσας.

ΙΕΠ ΟΔΗΓΙΑ

Εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 2 μέχρι 18 Μαΐου 2018. Στην πρώτη τάξη θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2012 μέχρι και 31-12-2012. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 79/17 αρ. 7 παρ. 4,  είναι:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης ( μεταφρασμένο για αλλοδαπούς μαθητές)
  2. Το βιβλιάριο υγείας του μαθητή
  3. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.
  4. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
  5. Ατομικό Δελτίο Υγείας (δίνεται από το δημοτικό σχολείο)
  6. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα με τα ορθά στοιχεία του/της εγγραφόμενου/νης μαθητή/τριας (δίνεται από το δημοτικό σχολείο)

Επίσης δηλώνετε την πρόθεσή σας για φοίτηση στο Ολοήμερο πρόγραμμα. (Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζετε βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας)

Δικαίωμα εγγραφής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου έχουν οι μαθητές που η κατοικία τους βρίσκεται στο Ανατολικό Ξυλόκαστρο έως την οδό Βαγενά και νότια ως τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Επίσης στο σχολείο εγγράφονται μαθητές από τα Δ.Διαμερίσματα:

 Θροφαρίου, Θαλερού, Γελινιατίκων, Συκιάς και Μελισσίου.

 Στο Τμήμα Ένταξης φοιτούν και μαθητές από το 3ο Δ. Σχ. Ξυλοκάστρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.