Αναστολή λειτουργίας του σχολείου στις 17/2/2021

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με νέα απόφαση του Δημάρχου το σχολείο μας καθώς και τα υπόλοιπα σχολεία του δήμου θα παραμείνουν κλειστά λόγω χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τα μαθήματα θα συνεχίσουν με τηλεκπαίδευση από τις 14.10 έως τις 17.20 σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε τάξης που είναι αναρτημένο στο eclass.

Ο Διευθυντής

Επείγουσα ανακοίνωση: Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου. Τηλεκπαίδευση στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί γονείς, κατόπιν σημερινής ανακοίνωσης του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης όλες οι σχολικές μονάδες στον Δήμο μας θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών οι οποίες επικρατούν και στην περιοχή μας.

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας θα κάνουν όλα τα μαθήματα αυτές τις ημέρες  εξ αποστάσεως από τις 14:10 έως τις 17:20, ακολουθώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης που είχε τηρηθεί στην τελευταία αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου μας . Όσοι γονείς και παιδιά δεν το έχουν κρατήσει, σας υπενθυμίζουμε ότι είναι αναρτημένο στις ηλεκτρονικές τάξεις (eclass) των εκπαιδευτικών συνήθως στο μάθημα της γλώσσας ή στα μηνύματα μαζί με τους συνδέσμους ή τους αριθμούς δωματίων των εκπαιδευτικών κάθε τμήματος.

Όσες οικογένειες είχαν δανειστεί τάμπλετ από την προηγούμενη φορά μπορούν, αν επιθυμούν, να τα ξαναδανειστούν από τις 11.30΄ως τις 13.30΄ αύριο από το σχολείο μας.

Ο Διευθυντής

Ενταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε πως από σήμερα υπάρχει η δυνατότητα της δικαιολόγησης των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και της ένταξής τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455) ΚΥΑ για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβάλλονται ως ακολούθως:

Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021:

(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι  συνοικεί με αυτούς πρόσωπο που πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο σχολείο.