Γιορτή λήξης του σχολικού έτους

Αποχαιρετούμε τη Σχολική Χρονιά με την καλοκαιρινή μας γιορτή που θα παρουσιάσουν τα παιδιά στην αυλή του Σχολείου μας  την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα 8:30 το πρωί.

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 θα δοθούν οι τίτλοι προόδου και σπουδών στις 8.30 π.μ.

Εκθέσεις προόδου περιγραφικής αξιολόγησης

Αγαπητοί γονείς,

την εβδομάδα αυτή, από 4/6 έως 8/6,  δίνονται από το σχολείο, σε ειδική συνάντηση με τους γονείς που ορίζει κάθε εκπαιδευτικός για το τμήμα του, έντυπα έκθεσης προόδου περιγραφικής αξιολόγησης. Τα συγκεκριμένα έντυπα έκθεσης προόδου διαφοροποιούνται από τους ελέγχους με τη βαθμολογία του τριμήνου η οποία θα δοθεί με τη λήξη του σχολικού έτους στις 15/6/2018 μαζί με τους τίτλους προόδου των μαθητών.

Η περιγραφική αξιολόγηση εφαρμόζεται σε ορισμένα μαθήματα, συνήθως δύο έως τέσσερα ανάλογα με το τμήμα που παρακολουθεί ο μαθητής, μετά από επιλογή του σχολείου μας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου.

Τι είναι όμως η περιγραφική αξιολόγηση;

Με πολύ απλά λόγια η περιγραφική αξιολόγηση περιγράφει την εξέλιξη της μάθησης και της ατομικής προόδου κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας.

Αναλυτικά περιγράφουμε τις επιδόσεις του μαθητή και της μαθήτριας με περισσότερη σαφήνεια και πληρότητα, ώστε να κατανοούνται από εσάς τους γονείς οι σημαντικές πτυχές της σχολικής προσπάθειας, της συμμετοχής και της δραστηριότητάς τους, αλλά και τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να προσπαθήσουμε να βελτιωθούν.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια είναι μοναδικός και μοναδική κι έχει τη δικιά του πορεία μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό ακριβώς κάνει η περιγραφική αξιολόγηση.

Όπως προαναφέρθηκε, έχουμε επικεντρωθεί σε δύο έως  τέσσερα μαθήματα. Η διαφορά της περιγραφικής αξιολόγησης από την βαθμολογία είναι ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο στις γνώσεις που αποκτά ένας μαθητής , αλλά λαμβάνουμε υπόψη τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αναπτύσσει. Εστιάζουμε δηλαδή όχι μόνο στη γνώση αλλά και στις στάσεις και συμπεριφορές που έχει ο μαθητής κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτά ακριβώς περιγράφονται στα δύο πρώτα τμήματα της έκθεσης προόδου: στο «Σκέφτομαι-δημιουργώ και αποφασίζω» και στο «Δρω συμμετέχω-συνεργάζομαι» στην τάξη και στο σχολείο ενώ στο υπόλοιπο τμήμα περιγράφεται η πορεία του μαθητή στο κάθε μάθημα.