Σχολικά βιβλία των μαθητών/τριών και βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης

Αγαπητοί γονείς, σας παρακαλούμε:

  • Να μην πετάξετε τα σχολικά βιβλία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, αλλά να τα φυλάξετε, επειδή τα παιδιά σας θα τα χρησιμοποιήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά.
  • Στην περίπτωση που έχουν τα παιδιά σας δανειστεί βιβλία από τη σχολική δανειστική μας βιβλιοθήκη, να  τα επιστρέψουν το γρηγορότερο δυνατό στο σχολείο μας, προκειμένου να τα συγκεντρώσουμε και πάλι για τη λειτουργία της δανειστικής  βιβλιοθήκης στο σχολείο μας και την επόμενη σχολική χρονιά.
  • Τέλος, τα παρακάτω βιβλία θα επαναχρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση που υπάρχουν στο σπίτι σας θα πρέπει να επιστραφούν άμεσα στη σχολική μας μονάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση: 
  •  Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ (Α, Β, Γ),  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (Α, Β,), ΜΟΥΣΙΚΗ (Α), ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α,Β)
  • Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΟΥΣΙΚΗ (Β)
  • Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (Γ,Δ), ΜΟΥΣΙΚΗ (Γ,Δ) ,  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ,Δ)
  • Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ
  • Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ(Ε, ΣΤ), ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε, ΣΤ),  ΜΟΥΣΙΚΗ (Ε), ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε,ΣΤ),
  • ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΜΟΥΣΙΚΗ ( ΣΤ)

Ο διευθυντής του σχολείου

 

Αφήστε μια απάντηση