Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου 2012, τα δε προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3 είναι:

α. Πιστοποιητικό γέννησης

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή

γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης (Τελευταία σελίδα βιβλιαρίου υγείας)

δ. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης

ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης

στ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.

ζ. Ατομικό Δελτίο Υγείας

η. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.

Τα πιστοποιητικά οδοντολογικής, οφθαλμολογικής, καρδιολογικής εξέτασης και το ατομικό δελτίο υγείας, μπορεί να προσκομισθούν ως τις 10/9/2012. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι,

την Πέμπτη 7/6/2012, το σχολείο μας δεν θα λειτουργήσει, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του κλάδου μας,

την Τετάρτη 13/6/2012, μπορείτε να παρακολουθήσετε εκδήλωση του σχολείου μας για το τέλος της σχολικής χρονιάς, με ποιήματα, τραγούδια, αθλητικές εκδηλώσεις και χορούς. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.15 το πρωί και θα τελειώσει στις 11.30.  Οι γονείς μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση,

την Πέμπτη 14/6/2012, από τις 8.30 έως 10.00, θα δοθούν στους γονείς, οι έλεγχοι και οι τίτλοι προόδου των μαθητών.

Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το ολοήμερο τμήμα  και θα διαρκέσουν έως τις 14/6/2012. Οι γονείς που επιθυμούν να γράψουν τα παιδιά τους μπορούν να προμηθεύονται δηλώσεις από το σχολείο.