Κανονισμός Λειτουργίας

Αγαπητοί γονείς παρακάτω ακολουθεί ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου όπως διαμορφώθηκε από το σχολικό συμβούλιο και εγκρίθηκε από την Δ/νση Π. Ε. Κορινθίας και την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.Λήψη αρχείου