Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019 – Εκδηλώσεις δήμου

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε για τις δράσεις που προγραμματίζει ο δήμος για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο.Λήψη αρχείου

Υποστηρικτικές δομές του σχολείου

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας έχει τοποθετηθεί η Ψυχολόγος, Ψαρρά Σοφία, και η Κοινωνική Λειτουργός, Τζουγανάτου Ιωάννα, οι οποίες θα βρίσκονται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη, ώστε να παράσχουν την κατάλληλη ψυχοκοινωνική υποστήριξη, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του/της μαθητή/-τριας, όπως αυτή ορίζεται ρητώς στο Καθηκοντολόγιο των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την Υ.Α. 142628/ΓΔ4/30-8-2017 (ΦΕΚ 3032/Β/4-9-2017). Στο πλαίσιο αυτό όσοι γονείς επιθυμούν, προτρέπονται να επικοινωνήσουν με το σχολείο, ώστε να καθοριστεί ραντεβού, όπου θα συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα του παιδιού τους ή δυσκολία ψυχοκοινωνικής φύσεως τους απασχολεί.

Λειτουργία Σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 16/9/2019 το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά ως τις 13.15 ενώ το ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργεί ως τις 15.00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του ολοήμερου προγράμματος είναι η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (βεβαιώσεων εργασίας, ή κάρτα ανεργίας ή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης,  ή άλλα έγγραφα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτετε). Μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να τα προσκομίσετε άμεσα ή για διευκρινήσεις να επικοινωνήσετε με την διεύθυνση του σχολείου.

Αγιασμός του Σχολείου

Αγαπητοί γονείς,

σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.30΄ ξεκινάει η καινούρια σχολική χρονιά με την τελετή του Αγιασμού και την υποδοχή των μαθητών-ριών από τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά θα σχολάσουν 20 λεπτά μετά τον αγιασμό και θα έρθουν χωρίς τσάντες.