Ώρες ενημέρωσης γονέων

Αγαπητοί γονείς, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέρες που θα σας δέχεται ο κάθε εκπαιδευτικός κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, με σκοπό την ενημέρωσή σας για την πρόοδο του παιδιού σας. Η ώρα προσέλευσης για ενημέρωση είναι από τις 13.15 έως τις 14,00 για όλους τους εκπαιδευτικούς, εκτός των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας που θα σας ενημερώνουν μετά τη λήξη του μαθήματός τους.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς εκτός της προκαθορισμένης ενημέρωσης θα πρέπει να κανονίζετε τηλεφωνικά την ώρα συνάντησης.Λήψη αρχείου