Ωράριο λειτουργίας

Προσέλευση των μαθητών/τριών στο πρωινό πρόγραμμα: 8.00΄-8.15΄

Αποχώρηση μαθητών πρωινού προγράμματος 13.15΄

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
07.00-07.15   Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.00 45΄ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00-08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15-09.40 85΄ 1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄-2η διδακτική ώρα 40΄)
09.40-10.00 20΄ Διάλειμμα
10.00-11.30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11.30-11.45 15΄ Διάλειμμα
11.45-12.25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12.25-12.35 10΄ Διάλειμμα
12.35-13.15 40΄ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13.20-14.00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Σίτιση – Χαλάρωση
14.00-14.15 15΄ Διάλειμμα
14.15-15.00 45΄ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη – Προετοιμασία
15.00-15.15 15΄ Διάλειμμα
15.15-16.00 45΄ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά,

Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)