Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας διαθέτει υποδομές κατάλληλες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία όπως ράμπες στις εισόδους του σχολείου και ράμπες για την πρόσβαση στο κτήριο και τις αίθουσες του ισογείου.