ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώσεις                                 7/6/2016

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι:

  •    Στις 9/6/2016 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει λόγω της γενικής συνέλευσης του κλάδου
  •    στις 10/6/2016 θα ανοίξει για το κοινό έκθεση ζωγραφικής με έργα των παιδιών που έγιναν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έκθεση θα διαρκέσει ως το τέλος της σχολικής χρονιάς
  •    στις 14/6/2016 και ώρα 8:30΄ σας προσκαλούμε στη γιορτή του σχολείου για τη λήξη του σχολικού έτους
  •     Στις 15/6/2016 και ώρα 9:00΄ως 11:00΄ θα δοθούν οι τίτλοι προόδου και τα απολυτήρια των μαθητών και θα γίνει από τους δασκάλους  όλων των τάξεων ενημέρωση για την πρόοδό τους

 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-17

Το Ολοήμερο Σχολείο έχει εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους όπως είναι:

Η εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα

Ο εμπλουτισμός του πρωινού προγράμματος με επιπλέον διδακτικά αντικείμενα

Στο πλαίσιό του εντάσσονται επιλογές των μαθητών σε μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου και το καθιστούν ελκυστικότερο. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι τα Εικαστικά, η εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες διευρυμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Με νέο δεδομένο ότι από την επόμενη σχολική χρονιά 2016-17 η λήξη του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα είναι στις 13.15΄, το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής:

 

13:15΄ (Λήξη πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος) – 13:20 : Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου Προγράμματος στην αίθουσα σίτισης  1η ώρα: 13:20΄ -14:00΄: Σίτιση μαθητών με γεύμα που θα φέρνουν από το σπίτι 14:00΄ – 14:15΄: 1ο Διάλειμμα 2η ώρα: 14:15΄ – 15:00΄: Μελέτη-Προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας 15:00΄ – 15.15΄ : 2ο Διάλειμμα 3η ώρα: 15.15΄ – 16:00΄ (Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος) : Επιλεγμένες δραστηριότητες (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Μουσική κτλ.).

Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές μπορούν να αποχωρήσουν το νωρίτερο στο τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00΄) ή να παραμείνουν ως τέλος της λήξης του προγράμματος (16.00΄) ανάλογα με την προτίμησή των γονέων/κηδεμόνων τους που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους κατά την εγγραφή  και παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π.  αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Προϋπόθεση εγγραφής των μαθητών-τριών στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Τμήματος, αποτελεί, φέτος,  η προσκόμιση, μέχρι τις 17 Ιουνίου 2016, βεβαιώσεων εργασίας από τον εργοδότη ή ανεργίας και των δυο γονέων, καθώς και η αίτηση εγγραφής, που επισυνάπτεται. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα παραδίδονται ενυπόγραφα στο διευθυντή του σχολείου από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα, απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Για πληρέστερη ενημέρωση των γονέων, για τη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση του Διευθυντή του Σχολείου με τους ενδιαφερόμενους γονείς στο χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στις 18.30΄.

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη σχολικό έτος 2015-2016

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 15 Ιουνίου 2016. Στην πρώτη τάξη θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2010 μέχρι και 31-12-2010. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 αρ. 7 παρ. 3, το άρθρο 11 Ν.4229/2014  και το αρ. 53 του Ν 4238/2014 είναι:

α. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα με τα ορθά στοιχεία του/της   εγγραφόμενου/νης μαθητή/τριας (δίνεται από το δημοτικό σχολείο)

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας.

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας

ε. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο

– Για αλλοδαπούς μαθητές Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του ληξιαρχική πράξη γέννησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο του Σχολείου ή στο τηλέφωνο 2743022652 τις εργάσιμες ώρες.

 

 

Ο Διευθυντής  του Σχολείου