Ανακοίνωση-Πρόσκληση για το Πολυτεχνείο

Αγαπητοί γονείς

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, στις 9.00΄ σας προσκαλούμε στο σχολείο μας όπου οι μαθητές-τριες της Δ΄ τάξης θα παρουσιάσουν αφιέρωμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά εκείνη την ημέρα θα έρθουν στο σχολείο στις 9.00 και θα σχολάσουν στις 10.40΄, ενώ το Ολοήμερο Τμήμα δεν θα λειτουργήσει. Τα λεωφορεία για τους μεταφερόμενους μαθητές θα εκτελέσουν κανονικά το πρωινό δρομολόγιο ενώ θα τους μεταφέρουν πίσω στις 10.40΄.Λήψη αρχείου