Εγγραφές στο Ολοήμερο για το Σχολ. Έτος 2024-2025

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το  ολοήμερο του Σχολικού Έτους 2024-2025 σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ.7/50345/Δ1/16-5-2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι και  την Τετάρτη 22-5-2024.

Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι φετινοί μαθητές του ολοήμερου σχολείο αν επιθυμούν να συνεχιστεί η φοίτηση τους σε αυτό.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι τις 15:00 ή τις 16:00 θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να φέρουν στο σχολείο την αίτηση που ακολουθεί.Λήψη αρχείου

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το νέο αναβαθμισμένο  ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι τις 17:30 θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να φέρουν στο σχολείο την αίτηση που ακολουθεί.Λήψη αρχείου