Πρόγραμμα ΣΤ΄ τάξης

Σχολικό έτος 2023-24

Εκπαιδευτικός: Ιωσηφίνα Μαυρικάκη

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Πληροφορική
Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μουσική
Μαθηματικά Γυμναστική Μαθηματικά Μαθηματικά Γαλλικά
Ιστορία Εικαστικά Φυσική Ιστορία Μαθηματικά
Γαλλικά Φυσική Γυμναστική Εργ. Δεξιοτήτων Φυσική
Κ.Π.Α. Γεωγραφία Αγγλικά Αγγλικά Θρησκευτικά

Ημέρα και ώρα επικοινωνίας με την εκπαιδευτικό: Κάθε Τρίτη την 3η ώρα 10.00′-10.45′.