Ωράριο

 

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά από τις 8.15 μέχρι τις 13.15.

Το ολοήμερο λειτουργεί καθημερινά από τις 13.15 έως τις 15.00.