Δράσεις 2023-24

Το σχολείο μας συμμετέχει σε δυο ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Οι  τάξεις Γ’ και Δ’  συνεργάζονται με δύο σχολεία από Πολωνία και Ιταλία .Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές έχει τίτλο ‘’Winter festivities across Europe’’.Οι τάξεις Ε’ και ΣΤ’ συνεργάζονται με είκοσι ένα σχολεία από διάφορες χώρες (Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Τουρκία ,Ιταλία. Γερμανία, Ελλάδα, Τυνησία ,Λετονία, Μολδαβία και Ρουμανία}.Το πρόγραμμα στο οποίο παίρνουν μέρος οι μαθητές της E’ και Στ’ τάξης έχει τίτλο’’Teaching English via songs and games’’,

Στόχος των προγραμμάτων είναι να  έρθουν τα παιδιά σε επαφή με νέους πολιτισμούς, έθιμα και παραδόσεις. Επίσης να αισθανθούν πολίτες του κόσμου, να κατανοήσουν τις ομοιότητες μεταξύ των διαφόρων κουλτουρών και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Επιπλέον μέσω του eTwinning προωθείται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών των σχολείων, η ομαδικότητα και ενισχύεται η καλλιέργεια των κοινωνικών και ψυχοσυναισθηματικών  δεξιοτήτων τους. Με τη χρήση των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών} οι μαθητές εξασκούν και βελτιώνουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν νέα ψηφιακά εργαλεία(Padlet,Canva,classDojo,googledocsκτλ.) προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές του προγράμματος και να επικοινωνήσουν με τους  μαθητές των  άλλων χώρων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της εκπόνησης των προγραμμάτων ενισχύουν την αυτόνομη μάθηση, την ανακάλυψη της γνώσης και τη διαθεματικότητα (μέθοδοςCLIL-Content and Language Integrated Learning-,Cross Curricular Approach,Cooperative Learning, Experiential Learningκτλ.). H γλώσσα που χρησιμοποιείσαι για την πραγματοποίηση των δράσεων και την επικοινωνία των μαθητών (προφορική και γραπτή} είναι η Αγγλική. Έτσι οι μαθητές βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητές στην γλώσσα αυτή.

Tον σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων eTwinningτου σχολείου μας έχει αναλάβει η εκπαιδευτικός ΠΕ06(Αγγλικής γλώσσας) κα. Στεφανίδου Ουρανία σε συνεργασία με τους δασκάλους των τάξεων και τους εκπαιδευτικούς  των υπολοίπων ειδικοτήτων.