Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας διαθέτει κατάλληλη ισόπεδη είσοδο στον προαύλιο χώρο από την οδό Ανταγόρα (δυτική πλευρά)  για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία. Η είσοδος στο κτήριο του σχολείου γίνεται από ειδικά κατασκευασμένη ράμπα.