Σύνδεση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 η Ε’ τάξη παρακολούθησε το πρόγραμμα BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε σύνδεση μέσω της πλατφόρμας Webex τα παιδιά είδαν μία παρουσίαση του κ. Θεοδωρόπουλου, συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τη δορυφορική τηλεσκόπιση  και τις εφαρμογές της. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είδαμε πολύ ενδιαφέρον υλικό και συζητήσαμε πώς με τη βοήθεια των δορυφόρων παρατηρούμε την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη και τα επακόλουθά της όπως πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις, πυρκαγιές). Τα παιδιά ανακάλυψαν τη γνώση μέσω ερωτήσεων στον ομιλητή κ. Θεοδωρόπουλο, οπότε καλλιεργήθηκε συνάμα και η αφαιρετική τους σκέψη. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα, ευχάριστη και διαδραστική εμπειρία για όλα τα παιδιά της τάξης!