Πρόγραμμα Γ’ τάξης

Σχολικό έτος 2023-24

Γ΄ ΤΑΞΗ    ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γυμναστική Γλώσσα Εικαστικά Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Αγγλικά
Ιστορία Θρησκευτικά Γυμναστική Αγγλικά Μαθηματικά
Γυμναστική Εργ. Δεξιοτήτων Θεατρική Αγωγή Ιστορία Θρησκευτικά
Μουσική Μελέτη Περιβάλλοντος Εργαστήρια Δεξιοτήτων Μελέτη Περιβάλλοντος Πληροφορική

Ημέρα και ώρα επικοινωνίας με την εκπαιδευτικό της τάξης: Κάθε Τετάρτη την 5η ώρα (11.45-12.25′).