Πρόγραμμα Β’ τάξης

Σχολικό έτος 2023-24

Β΄ ΤΑΞΗ  ΞΕΝΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Εικαστικά Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική
Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματ. Εικαστικά Μαθηματικά
Μελέτη Περιβάλλοντος Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά Πληροφορική
Μουσική Εργ. Δεξιοτήτων Εργ. Δεξιοτήτων Μελέτη Περιβάλλοντος Μελέτη Περιβάλλοντος
Θεατρική Αγωγή Μαθηματικά Γυμναστική Γυμναστική Εργ. Δεξιοτήτων

Ημέρα και ώρα επικοινωνίας με την εκπαιδευτικό: Κάθε Παρασκευή 10.00′-10.45′.