Πρόγραμμα Ε’ τάξης

Σχολικό έτος 2023-24

Ε’ ΤΑΞΗ   π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΙΩΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μουσική
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Πληροφορική
Αγγλικά Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά Γυμναστική
Μαθηματικά Ιστορία Μαθηματικά Ιστορία Γαλλικά
Φυσική Εικαστικά Φυσική Γυμναστική Θρησκευτικά
 Γαλλικά Εργ. Δεξιοτήτων Κ.Π.Α. Γεωγραφία Φυσική

Ημέρα και ώρα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό: κάθε Τρίτη  στις 11.30-12.30′  .