ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Την Τρίτη 18 Ιουνίου το σχολείο μας συμμετείχε στην Παρουσίαση Καλών Πρακτικών. Εκπρόσωπος της σχολικής μας μονάδας ήταν η κα. Ράνια Στεφανίδου, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας που εκπόνησε το πρόγραμμα e-Twinning “Winter Festivities Across Europe”. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπονήθηκε σε συνεργασία με σχολεία της Πολωνίας και Ιταλίας. Η παρουσίαση στις Καλές Πρακτικές πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής GammaAI (Τεχνητή Νοημοσύνη).