«Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης»

20240219 100458

Εργαστήρια δεξιοτήτων

Δημιουργώ και Καινοτομώ –

Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική

[STE(Α)M και Εκπαιδευτική Ρομποτική

Screenshot 2024 06 15 142851

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

έχει ως στόχο τα παιδιά,

να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά της μάθησης

μέσα από τον προβληματισμό, να σχεδιάσουν

και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα,

να εξασκηθούν στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης,

να αναπτύξουν δεξιότητες προσανατολισμού

και μέτρησης  αποστάσεων

και να αναζητήσουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα,

όπως η ανακύκλωση

 Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι

 • Να εξοικειωθούν μέσα από πειράματα, με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά,
 • Να δημιουργήσουν μηχανικές κατασκευές,
 • Να καλλιεργήσουν την μαθηματική σκέψη.
 • Να εξοικειωθούν με βασικές αρχές προγραμματισμού .
 • Να έρθουν σε επαφή με τη φιλοσοφία του STE(A)M

                  με βιωματικό τρόπο.

 • Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια
 • εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων.
 • Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων.
 • Οι μαθητές να εντοπίζουν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή   διαμονής.
 • Να γνωρίσουν το υλικό
 • Να διακρίνουν τα οργανικά κατασκευής από
 • τα ανόργανα. Να κάνουν καταμέτρηση και ταξινόμηση
 • Να γνωρίσουν το ρομπότ Beebot και τη λειτουργία τους.
 • Να μάθουν να κατασκευάζουν την πίστα
 • Να επαναχρησιμοποιούν υλικά για την κατασκευή σταθερών

                   κατασκευών

 • Οι μαθητές να μαθαίνουν να δίνουν οδηγίες και να ακολουθούν

                  οδηγίες βήμα βήμα

Διάρκεια: 7 εβδομάδες.

Τα ρομπότ στην υπηρεσία της Ανακύκλωσης