Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ε Π Α Ν Α Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

   Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν   Μ Ο Ν Α Δ Ω Ν

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες

Από τη Δευτέρα 01-06-2020  επαναλειτουργούν  οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020  .

Προκειμένου να λειτουργήσουμε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 1. Όλα τα Τμήματα θα χωριστούν σε δύο υποτμήματα. Την 1η εβδομάδα το α΄ υποτμήμα θα έρθει στο σχολείο Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή ενώ τη β΄εβδομάδα Τρίτη – Πέμπτη . Την 1η εβδομάδα το β΄ υποτμήμα θα έρθει στο σχολείο Τρίτη – Πέμπτη ενώ τη 2η εβδομάδα Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και εναλλάξ.
 2. Ο χωρισμός των μαθητών σε υποτμήματα θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Θα ενημερωθείτε από τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων τηλεφωνικά για το ποιο υποτμήμα ανήκει ο/η κάθε μαθητής/τρια.
 3. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και τα Ολοήμερα Τμήματα δεν θα λειτουργήσουν.
 4. Όσοι γονείς έχουν ευάλωτα άτομα στο σπίτι και φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, μπορούν καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση στη διευθύντρια του σχολείου ως την Παρασκευή 29-05-2020 και ώρα 10:30, να μην τα στείλουν.
 5. Σήμερα Τετάρτη 27-05-2020 έγινε Απολύμανση – Μικροβιοκτονία σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, στις τουαλέτες, στην αυλή του σχολείου.
 6. Για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση το πρωί οι μαθητές θα προσέρχονται κατευθείαν στην κάθε αίθουσα διδασκαλίας χωρίς να καθυστερούν στον προαύλιο χώρο.
 7. Θυμίζουμε ότι η πρωινή προσέλευση είναι 08:15 με 08:30 π.μ., ενώ το σχόλασμα θα γίνεται στις 13:00 τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των μαθητών.
 8. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η είσοδος των γονέων/ κηδεμόνων στον προαύλιο χώρο κατά τη λειτουργία του σχολείου.
 9. Οι σχολικές αίθουσες θα διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των μαθητών.
 10. Οι αίθουσες θα αερίζονται τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλειμμα.
 11. Τα παιχνίδια και γενικότερα το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό του κάθε τμήματος θα περιοριστεί και μετά τη λήξη του προγράμματος θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται προς χρήση από τους μαθητές.
 12. Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για τους μαθητές και για τις Νηπιαγωγούς.
 13. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε οριοθετημένο χώρο για κάθε τμήμα ξεχωριστά στον προαύλιο χώρο. Τα παιδιά να έχουν μαζί και το καπέλο τους.
 14. Κατά το σχόλασμα παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να περιμένουν έξω στο δρόμο τηρώντας τις αποστάσεις.
 15. Θα απαγορεύονται τα παιχνίδια με τη μπάλα στο Νηπιαγωγείο.
 16. Οι μαθητές με ευθύνη των νηπιαγωγών θα πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος και θα εκπαιδευτούν στη χρήση αντισηπτικού διαλείμματος κάθε φορά που θα αλλάζουν αντικείμενο ενασχόλησης.
 17. Για ο,τιδήποτε διευκρίνιση/απορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2671027424 και στο email mail@5nip-argost.kef.sch.gr .

Ευχόμαστε  καλή  αρχή, με δύναμη, υγεία και αισιοδοξία!

Η  Αν.Διευθύντρια

Γεωργία Τασιούλη