Επαναλειτουργία Νηπιαγωγείων

Τα Νηπιαγωγεία  θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Τα ολοήμερα Τμήματα δεν θα λειτουργήσουν. Σε επόμενη επικοινωνία μας, θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το χωρισμό των Τμημάτων σε υποτμήματα και τον ακριβή τρόπο λειτουργίας τους μετά τις διευκρινιστικούς εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙΘ.

Η Αν Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου

Γεωργία Τασιούλη