Σχέδιο Δράσης: “Πλημμύρες, πυρκαγιές, του πλανήτη μας πληγές”

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2023-2024 υλοποιήθηκε από όλα τα Τμήματα του Νηπιαγωγείου μας ένα Σχέδιο δράσης με τίτλο:

“Πλημμύρες, πυρκαγιές, του πλανήτη μας πληγές”

Η κλιματική αλλαγή έχει συντελέσει στην αύξηση των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές) του πλανήτη μας. Για το λόγο αυτό προβάλλει επιτακτική η ανάγκη μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών προκειμένου μελλοντικά να αναλάβουν ενεργητική δράση για την πρόληψη και διαχείριση- αντιμετώπιση τέτοιων ακραίων φαινομένων.

Βασικό στόχο είχε την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές) στον πλανήτη μας. Κατανόηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στην πρόκλησή τους και ενδυνάμωση στην ανάληψη ενεργού δράσης για την πρόληψη-αντιμετώπιση και τον μετριασμό των συνεπειών τους μέσα από την ενίσχυση των σχέσεων και την επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς.

 Επιπλέον Στόχοι

  • Να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της κλιματικής αλλαγής  και να αντιληφθούν την κρισιμότητα του κινδύνου από τις φυσικές καταστροφές που απειλούν τον πλανήτη μας
  • Να διακρίνουν τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
  • Να αντιληφθούν το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην κλιματική αλλαγή των τελευταίων ετών
  • Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ενεργό δράση για την πρόληψη- αντιμετώπιση και το μετριασμό των φαινομένων των φυσικών καταστροφών
  • Να ενισχυθούν οι καλές πρακτικές επικοινωνίας και να επιδιωχθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς της κοινότητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος (Πυροσβεστική, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας)
  • Να υλοποιηθούν κοινές συνεργατικές δράσεις με τους τοπικούς φορείς
  • Να μοιραστούν οι μαθητές, σκέψεις, ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα
  • Να ενεργοποιήσουν τη κριτική και δημιουργική τους σκέψη
  • Να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης: