Σχέδιο Δράσης: “Πάμε τώρα νηπιάκι, είσαι έτοιμο πρωτάκι!”

αρχείο λήψης 10

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2023-2024 υλοποιήθηκε από όλα τα Τμήματα του Νηπιαγωγείου μας  Σχέδιο δράσης με τίτλο:

“Πάμε τώρα νηπιάκι, είσαι έτοιμο πρωτάκι!

Η μετάβαση των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, θεωρείται μία ιδιαίτερη περίοδος, συνδέεται με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών και θέτει τις βάσεις για την ομαλή μετάβαση των παιδιών και την πνευματική τους ολοκλήρωση. Η προσαρμογή των παιδιών στις νέες αλλαγές μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην περαιτέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, στην κοινωνικοποίησή τους αλλά και στη διαμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους. Ωστόσο, η διαδικασία της μετάβασης δυσχεραίνεται από μία σειρά παραγόντων όπως οι μεγάλες διαφορές που παρουσιάζουν οι δύο σχολικές βαθμίδες, οι ατομικές διαφορές των παιδιών και η ανομοιογένεια που τα χαρακτηρίζει ως προς τη σχολική ετοιμότητα. Κατά συνέπεια, επειδή το Νηπιαγωγείο παίζει καθοριστικό διαμεσολαβητικό ρόλο στην ένταξη και προσαρμογή των παιδιών στο περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θεωρήθηκε άμεσης προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων και της υιοθέτησης μιας θετικής στάσης απέναντι στον κόσμο του σχολείου.

Βασικό στόχο είχε τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των νηπίων στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού. Εξασφάλιση της συνέχειας στη μαθησιακή διαδικασία και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των δύο εμπλεκόμενων βαθμίδων.

Ειδικότεροι στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν:

 • Να εξοικειωθούν τα νήπια με το περιβάλλον του Δημοτικού Σχολείου (χώροι, μαθητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτική διαδικασία) και να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους
 • Να ενημερωθούν οι γονείς για την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαδικασία της μετάβασης και να υποστηρίξουν τα νήπια στη διαδικασία της μάθησης
 • Να αναπτυχθεί συνεχής συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για μέγιστα μαθησιακά αποτελέσματα (επιμορφώσεις, ανταλλαγή εμπειριών, σχεδιασμός από κοινού δραστηριοτήτων)
 • Να διασφαλιστεί η συνέχεια και η σταθερότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των δύο βαθμίδων
 • Να υλοποιηθούν κοινές δραστηριότητες μεταξύ των παιδιών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στη μαθησιακή διαδικασία.

Ενδεικτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

 • Προετοιμασία των μαθητών μέσα από συζήτηση για τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους από το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Κατασκευή τσάντας δημοτικού. Κατασκευή κλειδιού που ανοίγει το δημοτικό.
 • Επίσκεψη νηπίων στο Δημοτικό σχολείο. Ξενάγηση στους χώρους του σχολείου. Γνωριμία με το Διευθυντή και τους δασκάλους. Αλληλογνωριμία με τους μαθητές της πρώτης τάξης. Επαφή με τον τρόπο εργασίας, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα μαθήματα της Α΄ Δημοτικού.
 • Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με τους μαθητές της Α΄ Τάξης μέσα από τις οποίες τα παιδιά ανέπτυξαν οικειότητα και δεσμούς φιλίας.
 • Παρακολούθηση-ανατροφοδότηση της δράσης.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας για τους γονείς των νηπίων σε θέματα που αφορούν τη μετάβαση.
 • Δραστηριότητες ολοκλήρωσης του προγράμματος στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Ενημέρωση ατομικών φακέλων μαθητών, καταγραφές παρατηρήσεων και σχολίων των μαθητών, ευχαριστήρια επιστολή στο Δημοτικό, ανταλλαγή αποχαιρετιστήριων δώρων με τους μαθητές της Α’ τάξης Δημοτικού.
 • Αξιολόγηση της δράσης. Καταγραφή των δράσεων, των ενεργειών και των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν με το Δημοτικό Σχολείο στο ημερολόγιο της ομάδας δράσης και στο ημερολόγιο Σχολικής ζωής.
 • Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων έργων σε όλα τα Τμήματα  και στους γονείς του Νηπιαγωγείου.

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης:

99b46550 fdfb 4d75 bdeb b15f6f350aa4 4422ffb0 dd16 4820 a610 ba13661e5d3a 36eba86a 8a21 4427 a624 06a9ccd5fe2b f0284c08 e766 48eb 9778 e7dc5cea4449 f001fcc6 45a6 4dae b84c d196c9f94cf4