3η Ενδοσχολική Διαδικτυακή Επιμόρφωση Νηπιαγωγών 5ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου με συμμετοχή Νηπιαγωγείων του Νομού Κεφαλληνίας

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα 18:00-21:00 πραγματοποιήθηκε η 3η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση των  εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας μαζί με ένα δίκτυο άλλων σχολείων του νομού Κεφαλληνίας με θέμα:

 ¨Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Προόδου (ΗΦΠ) στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός και Αξιοποίηση¨ .

Συγκεκριμένα τα σχολεία που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης είναι τα ακόλουθα:

5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Νηπιαγωγείο Αγίας Θέκλης

Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων

 Νηπιαγωγείο Κεραμειών

Νηπιαγωγείο Λακήθρας

Νηπιαγωγείο Αγίου Γερασίμου

Νηπιαγωγείο Μεταξάτων

Η επιμόρφωση διάρκειας τριών (3) ωρών οργανώθηκε στο πλαίσιο του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 95 με θέμα «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση, με πρωτοβουλία της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Αγίας Θέκλης και  των Προϊσταμένων των άλλων Νηπιαγωγείων  σε συνεργασία με την Κα Ανδρομάχη Φιλιππίδη, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην επιμορφωτική ημερίδα συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας με σκοπό να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί  η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας, η διάχυση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα σχολεία.

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα:Λήψη αρχείου