2η Ενδοσχολική Διαδικτυακή Επιμόρφωση Νηπιαγωγών 5ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου

Τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα 18:00-19:30 πραγματοποιήθηκε η 2η διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση των  εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας μαζί με ένα δίκτυο άλλων σχολείων με θέμα:

 ¨Ο Ανάστροφος σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος στο Νηπιαγωγείο¨ .

Συγκεκριμένα τα σχολεία που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης είναι τα ακόλουθα:

5ο Νηπιαγωγείο Αργοστολίου

Νηπιαγωγείο Διλινάτων

Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

22 Νηπιαγωγείο Καβάλας

Νηπιαγωγείο Αλεπούς Κερκύρας

Η επιμόρφωση διάρκειας 1,5 ώρας οργανώθηκε στο πλαίσιο του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 95 με θέμα «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση, με πρωτοβουλία των Προϊσταμένων των παραπάνω σχολείων σε συνεργασία με την Κα Βαρσάμα Μαρία, διδάκτορα του Τμήματος της Εκπαίδευσης στη Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην επιμορφωτική ημερίδα συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου μας με σκοπό να υποστηριχθεί και να βελτιωθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και να ενισχυθεί  η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας, η διάχυση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλα σχολεία.

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα: