ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Κάτω από: Χωρίς κατηγορία | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 6:26 μμ |

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που υπέβαλαν την «Ηλεκτρονική Αίτηση»  εγγραφής για το σχολικό έτος 2021-2022  μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές  για την ολοκλήρωσή της να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.Αίτηση εγγραφής (το έντυπο επισυνάπτεται )
2.Την «Ηλεκτρονική Αίτηση» εγγραφής από το e-eggrafes (όσοι δεν την έχουν αποστείλει μέσω email)
3.Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, του κηδεμόνα ή του μαθητή αν είναι ενήλικας (το έντυπο επισυνάπτεται ).
4.ο Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986,του  έτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.
5.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή εφόσον δεν υπάρχει, πιστοποιητικό του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής.
6.Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου (το έντυπο επισυνάπτεται
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στο σχολείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των μαθητών  από  2/9/21-10/9/21  (ώρες: 09:00 – 13:00).
Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος και τα σχετικά δικαιολογητικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-22

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

 

 

 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση