ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα με τα στοιχεία του παιδιού για την αναζήτηση του Πιστοποιητικού γέννησης από το Νηπιαγωγείο.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας(Β.Υ.Π.)του νηπίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Αίτηση του γονέα.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.(π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ)
  5. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
  6. Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (ΑΔΥΜ)

 Τα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση 1,3,5 και 6 θα τα παραλάβετε από το Νηπιαγωγείο.

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Για την εγγραφή στο ολοήμερο τμήμα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση (θα την παραλάβετε από το νηπιαγωγείο) και να προσκομίσουν:

  • Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων (Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π.  αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα). ή
  • Κάρτα ανεργίας ή
  • Θα πρέπει να ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

  Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά  από 1 – 6– 2016 έως 21  – 6 – 2016 στην προϊσταμένη του 56ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

κ.Τσιάνα από 12.30μ.μ – 01.30μ.μ