Ωράριο λειτουργίας

Υποχρεωτικά πρωινά τμήματα :

Ώρα προσέλευσης: 8:15 π.μ.

Ώρα αποχώρησης: 13:00 

Προαιρετικό – ολοήμερο

Ώρα αποχώρησης: 16:00