Συμμετοχή στο Δίκτυο των Blue Scools

Το σχολείο μας συμμετέχει στο δίκτυο των Blue Schools. Το πρόγραμμα Blue Schools στοχεύει να ευαισθητοποιήσει σχολεία και μαθητές προκειμένου να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον σε παράκτιες περιοχές. Παράλληλα τους ενθαρρύνει να γίνουν ενεργοί πολίτες, ενώ τους φέρνει σε επαφή με τοπικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ένα Μπλε Σχολείο είναι ένα σχολείο που ‘στρέφεται’ προς τη θάλασσα, τον ωκεανό και τις ακτές
του.
Αυτό σημαίνει ότι το σχολείο εφαρμόζει πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον (διαλογή και
ανακύκλωση των απορριμμάτων, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, προώθηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, κ.λπ.), πάντα με σεβασμό προς το τοπικό οικοσύστημα της θαλάσσιας
οικονομίας.

Με τη συμμετοχή μας ανυπομονούμε τα ταξιδέψουμε και ονειρευόμαστε ήρεμες θάλασσες !!!

Screenshot 4