Πιστοποίηση συμμετοχής στο δίκτυο των Blue Schools

Με το πρόγραμμα “Η θάλασσα είναι ζωή” το σχολείο μας συμμετέχει επίσημα πλέον στο δίκτυο των μπλε σχολείων!!!

Screenshot 6

 

Network of European Blue Schools EMSEA @‌emseassociation on Instagram