Ενημέρωση προς του γονείς για την ενισχυτική διδασκαλία

Αγαπητοί Γονείς – Κηδεμόνες,

Μπορείτε να προβείτε στην “λήψη” των παρακάτω αρχείων που αφορούν “Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικό έτος 2021_2022”.

Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε συνημμένα και να την αποστείλετε στο σχολείο.

 

Οδηγίες Ενισχυτικής Διδασκαλίας

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας