ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2ος ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ – ΔΙΕΘΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

με θέμα

“ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”

Αν είστε από 15 έως 25 ετών σας ενδιαφέρει.

Πληροφορίες εδώ: http://www.polentaspark.gr/contest

Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών λήγει στις 19/10/2014