ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ενημερωθείτε  εδώ   για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ για το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης.