ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Όσοι μαθητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας

1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3. Μαθηματικά

4. Φυσική

5. Χημεία

6. Αγγλικά

να προμηθευτούν από τη γραμματεία του σχολείου την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση και να την επιστρέψουν με την υπογραφή του κηδεμόνα τους.