Χωρίς τίτλο

Με αφορμή τη 13η Οκτωβρίου, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών και στόχο την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω της διαρκούς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, το Γυμνάσιό μας θα πραγματοποιήσει σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου ασκήσεις ετοιμότητας.