Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Αποτίμηση 1ης Θεματικής Ενότητας

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ολοκληρώθηκαν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων της 1ης Θεματικής Ενότητας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη.

Τίτλος Προγράμματος: «Νηπίων Παιδεία: το πρώτο βήμα στη δημοκρατία»

Στο παρακάτω βίντεο σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από όλα τα τμήματα του Νηπιαγωγείου.