«Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι»

-Γνωριμία με το ευρώ

  1. Σειραθέτηση με βάση την αξία (αύξουσα σειρά)
  2. Ταξινόμηση ευρώ
  3. Αντιστοιχία αριθμών σε ευρώ
  4. Ταξινομήσαμε σε δύο ομάδες πράγματα που αγοράζονται και πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα
  5. Στολίσαμε το σύμβολο του ευρώ
  6. Φτιάξαμε τους κουμπαράδες μας
  7. Ανταγωνιστικά παιχνίδια:

Α. «Ποιος θα βάλει πιο γρήγορα τα νομίσματά

 » Διαβάστε όλο το άρθρο