Τμήματα

pcq8gzoKi

(Σχολικό Έτος: 2014-2015)

Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργούν δύο τμήματα: ένα κλασικό, όπου φοιτούν 19 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:00 έως τις 12:15 κι ένα ολοήμερο τμήμα, όπου φοιτούν 21 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:00 έως τις 15:45.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P5210156

P5210159

 

 

 

 

(Σχολικό έτος: 2015-2016)

Στο νηπιαγωγείο μας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, λειτουργούν δύο τμήματα: ένα κλασικό, όπου φοιτούν 24 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:00 έως τις 12:15 κι ένα ολοήμερο τμήμα, όπου φοιτούν 26 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:00 έως τις 15:45.

(Σχολικό Έτος: 2016-2017)

Στο νηπιαγωγείο μας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, λειτουργούν δύο τμήματα: το Τμήμα 1 (Πρωινή Λειτουργία και Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα), όπου φοιτούν 20 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:20 έως τις 16:00 (εφαρμόζεται και Προαιρετική Πρωινή Ζώνη -7:45 έως 8:20- για 5 νήπια και προνήπια)και το Τμήμα 2 (Πρωινή Λειτουργία), όπου φοιτούν 20 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:20 έως τις 13:00.

 

 

 

 

(Σχολικό Έτος: 2017-2018)

Στο νηπιαγωγείο μας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, λειτουργούν δύο τμήματα: το Τμήμα 1 (Πρωινή Λειτουργία και Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα), όπου φοιτούν 20 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:15 έως τις 16:00 (εφαρμόζεται και προαιρετική πρωινή ζώνη -7:45 έως 8:15- για 5 νήπια και προνήπια)και το Τμήμα 2 (Πρωινή Λειτουργία), όπου φοιτούν 18 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:15 έως τις 13:00.

 

 

 

 

(Σχολικό Έτος: 2018-2019)

Στο νηπιαγωγείο μας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, λειτουργούν δύο τμήματα: το Τμήμα 1 (Πρωινή Λειτουργία και Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα), όπου φοιτούν 25 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:15 έως τις 16:00 και το Τμήμα 2 (Πρωινή Λειτουργία), όπου φοιτούν 23 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:15 έως τις 13:00.

(Σχολικό Έτος: 2019-2020)

Στο νηπιαγωγείο μας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, λειτουργούν δύο τμήματα: το Τμήμα 1 (Πρωινή Λειτουργία και Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα), όπου φοιτούν 23 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:15 έως τις 16:00 και το Τμήμα 2 (Πρωινή Λειτουργία), όπου φοιτούν 22 νήπια και προνήπια με ωράριο από τις 8:15 έως τις 13:00.

 

 

Αφήστε μια απάντηση