Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

afisa-3

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων αφορούν προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σχεδιάζονται κι οργανώνονται με την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς σε συνεργασία με τους μαθητές, εγκρίνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας του μαθητή, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Μετά την επιλογή του θέματος, ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος που περιλαμβάνει τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα και το ημερολόγιο προγραμματισμού των δραστηριοτήτων, που θα υλοποιηθούν. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

Κατά το  τρέχον σχολικό έτος, 2014-2015, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας σχεδίασαν και θα υλοποιήσουν τρία Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Από αυτά, τα δύο είναι προγράμματα που εντάσσονται στα Πολιτιστικά  Θέματα με τίτλους : 1.«Μ’ένα μύθο ταξιδεύω, παίζω και μαθαίνω» και 2.«Μ’ένα μύθο παίζω, μαθαίνω και ταξιδεύω. Τα παραδοσιακά παιχνίδια του τόπου μας» και το τρίτο είναι πρόγραμμα που εντάσσεται στη θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Γνωρίζω την ιστορία της πόλης μου μέσα από το ιστορικό κέντρο».

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016

Κατά το  τρέχον σχολικό έτος, 2015-2016, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας σχεδίασαν και θα υλοποιήσουν δύο Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα οποία εντάσσονται στη θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλους:

α) «Ήθη κι έθιμα ανθρώπων και λαών» και

β) «Λύκε,λύκε είσαι εδώ; Θέλω τόσο να σε δω!!!».

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017

Κατά το  τρέχον σχολικό έτος, 2016-2017, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας σχεδίασαν και θα υλοποιήσουν δύο Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, τα οποία εντάσσονται στη θεματολογία της Αγωγής Υγείας με τίτλους:

α) «Αισθήματα – Συναισθήματα, τα εντάσσω στα μαθήματα» και

β) «Ο εαυτός μου και οι άλλοι στο περιβόλι των συναισθημάτων».

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2017-2018

Κατά το  τρέχον σχολικό έτος, 2017-2018, οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας σχεδίασαν και θα υλοποιήσουν ένα Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, το οποίο εντάσσεται στη θεματολογία της Αγωγής Υγείας με τίτλο:«Δε φοβάμαι το σεισμό,γιατί τώρα ξέρω εγώ!!!»

Αφήστε μια απάντηση