Κατανομή προνηπίων με κλήρωση στο 1ο και στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά.

Το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έχουν την ίδια σχολική περιφέρεια. Σήμερα έληξε η προθεσμία των εγγραφών και το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό εγγραφέντων προνηπίων  για αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, όπου μπορείτε να παρευρεθείτε έτσι ώστε τα 2/3 των προνηπίων να φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά και το 1/3 στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 28 Μαρτίου και ώρα 4:30μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (παλαιό κτήριο)του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά.

 Από την κλήρωση θα εξαιρεθούν τα προνήπια που θα φοιτήσουν στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ( 13:00-17:30) και στο Τμήμα Ένταξης, τα οποία θα φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά που διαθέτει τα αντίστοιχα τμήματα.

Φτιάξε το δικό σου παραμύθι.

Στο παρακάτω padlet μπορείτε να διαβάσετε τα παραμύθια που έφτιαξαν οι μικροί μας μαθητές είτε σε μικρές ομάδες μέσα στην τάξη μας , είτε ατομικά στο σπίτι τους με τη βοήθεια των γονιών τους. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα  ένας μαθητής  παίρνει τη σακούλα των παραμυθιών στο σπίτι του. Εκεί γράφει με τη βοήθεια των γονιών του ένα δικό του παραμύθι και το εικονογραφεί. Στη συνέχεια παρουσιάζει το παραμύθι του στους συμμαθητές του παρέα με τους γονείς του!!

https://el.padlet.com/vinasmirnaiou/1-yf3oqxhwyl3cexhn

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη/Τίτλος: «Αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα-Αναλαμβάνω δράση»

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων του θεματικού κύκλου “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ, κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη”,

τα νήπια του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά  εκπόνησαν πρόγραμμα με τίτλο: «Αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα-αναλαμβάνω δράση»

που είχε ως στόχο  να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς,

αλλά και τις υποχρεώσεις ενός υπεύθυνου κηδεμόνα. Πιστεύουμε ότι  μέσω  της σωστής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,  δίνουμε τα απαραίτητα εφόδια στα παιδιά ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τη συμβίωση ανθρώπων και ζώων.Λήψη αρχείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική Τίτλος: «Ένα ταξίδι στο διάστημα»

Στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων «Ένα ταξίδι στο διάστημα» ανακαλύψαμε με τα παιδιά το διάστημα και τους πλανήτες. Το συγκεκριμένο Εργαστήριο έχει ως στόχο μέσω της διερευνητικής μάθησης τα παιδιά να σκεφτούν και να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα για το Ηλιακό Σύστημα.
Η Μεθοδολογία STEAM που αξιοποιείται στο εργαστήριο αυτό, εμπλέκει 5 τομείς (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, επιστήμες των μηχανικών, τέχνες , μαθηματικά ) και προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά και να αναδείξουν της δεξιότητές τους.Λήψη αρχείου

Εγγραφές μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Αγαπητοί γονείς

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022 – 2023, θα πραγματοποιηθούν  κατά το διάστημα 1 έως 20 Μαρτίου 2023, για τους μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 (προνήπια).

       Η επανεγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 (νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα.  Επικοινωνήστε ωστόσο με το νηπιαγωγείο για επιβεβαίωση, ή επιθυμία αλλαγής, του Τμήματος που θα παρακολουθήσει το παιδί (Βασικό Υποχρεωτικό, Προαιρετικό Ολοήμερο , Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου).

Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2017 , εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού. Για την εγγραφή οι γονείς  θα παραλάβουν  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τον ένα Γονέα/ Κηδεμόνα του παιδιού μέσω της εφαρμογής

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

(υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης και στην είσοδο της εφαρμογής μαζί με αναλυτικά  βήματα)

με χρήση των κωδικών taxisnet για την είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Θα χρειαστεί  η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας (κινητό μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και  e-mail).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχήςκαι στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Μετά την κατάθεση της αίτησης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ατομικά ραντεβού θα προσκομίζονται στo Νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο (1η σελίδα)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13))
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
   Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στοΝηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
  • Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόναμε υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο Νηπιαγωγείο πριν την οριστικοποίηση – τελική υποβολή της αίτησης εγγραφής.
  • Αίτηση εγγραφής για το τμήμαΠρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, εφόσον έχει γίνει αντίστοιχη επιλογή φοίτησης του νηπίου.

  (Τα έντυπα επισυνάπτονται ακολούθως του άρθρου.)

   

  Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00) και στο νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου (13:00-17:30)

  Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής  αίτησης/ δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.   Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην, με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παι. Θρ. γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις .

  Οι εγγραφές των μαθητών/ τριών στο Αναναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ.πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

   

  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

   

  Επίσης δύναται η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:   2271031412
 • E MAIL ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ : mail@1nip-ag-mina.chi.sch.gr
 • ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 12:00 – 13:00 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (που πρόκειται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο)

Αγαπητοί γονείς,

με την ευκαιρία της εγγραφής του παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 1. Τα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο είναι απαραίτητο να κατέχουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
 • Να πηγαίνουν μόνα τους στην τουαλέτα και να μπορούν να πλένουν τα χέρια τους.
 • Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους.
 • Να αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματά τους.
 • Να μπορούν ν’ ανοίγουν και να κλείνουν την τσάντα τους.
 • Να τρώνε μόνα τους.
 • Να απαντούν όταν τα καλούν με τ’ όνομά τους.
 1. Συζητάμε με το παιδί μας ότι τώρα μεγάλωσε και θα φοιτήσει σε ένα σχολείο για μεγάλα παιδιά. Γι’ αυτό θα πρέπει :
 • Να παίζει με τα άλλα παιδιά.
 • Να μοιράζεται τα πράγματα του Σχολείου με τα άλλα παιδιά.
 • Να ακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες της/του νηπιαγωγού.
 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική (τηρείται παρουσιολόγιο) και γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα παιδιά να φοιτούν κανονικά.
 1. Να τηρείται η ώρα προσέλευσης (8.15΄-8.30΄) και αποχώρησης (υποχρεωτικό πρόγραμμα 13.ο0΄, προαιρετικό πρόγραμμα 16.00΄ ΚΑΙ για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 17:30΄). Η προσέλευση για τα παιδιά της πρωινής ζώνης είναι 7.45΄ – 8.00΄ και επιτρέπεται μόνο για τα παιδιά του προαιρετικού προγράμματος.
 1. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή τμήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γι΄ αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι για την ώρα αποχώρησης του παιδιού σας (13.00΄, 16.00΄, 17:30΄). Δίνουμε ωστόσο τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής των παιδιών το Σεπτέμβριο μήνα ώστε να εξοικειωθούν με το ωράριο του σχολείου.

Ελπίζουμε ότι με τη δική σας συνεργασία θα διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση του παιδιού σας από το σπίτι στο νηπιαγωγείο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271031412

mail@1nip-ag-mina.chi.sch.gr

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Βιργινία Σμυρναίου

Μόστρα 2023

Φωτό στιγμές από την συμμετοχή μας στην Μόστρα των θυμιανών. Τα παιδιά συνόδευσαν το άρμα της χιωτισσας, με αμφίεση του σχίνου της Χίου,των μαστιχοπαραγωγών,των λαλάδων καθώς και των καπεταναίων! Η Χίος της μαστίχας, των λουλουδιών και των ναυτικών! Τα παιδιά μας συνόδεψαν με πολλή χαρά και κέφι το άρμα και πού ξέρετε…. Ίσως κάποια από αυτά να είναι οι αυριανοί καπεταναίοι μα και μαστιχοπαραγωγοί!!! Και του χρόνου!!!                                        IMG 20230226 215829IMG 20230226 205548IMG 20230226 214428IMG 20230226 215223

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, με τίτλο ‘Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι’, που θα γίνει την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 6μ.μ στο νηπιαγωγείο μας.                      Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα προσφέρει ένα μικρό κέρασμα, έχει αναλάβει τα δώρα των μαθητών που θα μοιράσει Άγιος Βασίλης και θα υπάρχει  bazaar με χειροποίητα χριστουγεννιάτικα είδη &γλυκές δημιουργίες για την ενίσχυση των δράσεων του.                                                                             Σας περιμένουμε με χαρά να γιορτάσουμε όλοι μαζί!                            Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη!!                                                         IMG 20221215 205601IMG 20221215 205935

Σεισμός -σεισμός ! Δεν μας πιάνει πανικός! 1η άσκηση σεισμού!

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου  κάναμε την πρώτη  άσκηση σεισμού στο σχολείο μας. Οι ασκήσεις σεισμού προβλέπονται ώστε οι μαθητές /τριες να είναι ενημερωμένοι/ες για το φαινόμενο του σεισμού και κυρίως να εκπαιδευτούν ως προς τις αντιδράσεις τους.

Η χώρα μας έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα γεγονός που δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε να αποφύγουμε. Οι σεισμοί είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Σεισμός μπορεί να γίνει  οπουδήποτε οποιαδήποτε ώρα. Είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι.

Με τα παιδιά μιλήσαμε για το σεισμό, μάθαμε τις βασικές οδηγίες και πήραμε μέρος στην άσκηση μαζί με όλους τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου μας.

IMG 20221007 103103IMG 20221007 100103IMG 20221007 100234IMG 20221007 100416IMG 20221007 100709IMG 20221007 101022IMG 20221007 101152

Λαμπαδηδρομία- Δρόμος μνήμης για τα 200 χρόνια των σφαγών της Χίου

Με λαμπαδηδρομία, που ξεκινήσε το πρωί της Παρασκευής, 23/9, και ολοκληρώθηκε την  Κυριακή, 25/9/22, ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας Χίου –Chiosrunning, πραγματοποιήσε  «δρόμο μνήμης» για τα 200 χρόνια από τις σφαγές της Χίου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές επιλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο να αποδοθεί φόρος τιμής στους προγόνους μας. Αθλητές και μέλη του Συλλόγου  έτρεξαν περίπου 400 χιλιόμετρα για να μεταφέρουν σε όλα τα χωριά της Χίου το μήνυμα της θυσίας. Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχε ύστερα από πρόσκληση της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου.

IMG 20220923 105731 BURST1 IMG 20220923 105724 IMG 20220923 105236 IMG 20220923 105206
IMG 20220923 105313 IMG 20220923 105311 IMG 20220923 105308 IMG 20220923 105232
IMG 20220923 103147 308497652 816614989473116 1371600970725017207 n IMG 20220923 110553 308118656 1112367562704680 7501972708349579476 n