Φτιάξε το δικό σου παραμύθι.

Στο παρακάτω padlet μπορείτε να διαβάσετε τα παραμύθια που έφτιαξαν οι μικροί μας μαθητές είτε σε μικρές ομάδες μέσα στην τάξη μας , είτε ατομικά στο σπίτι τους με τη βοήθεια των γονιών τους. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα  ένας μαθητής  παίρνει τη σακούλα των παραμυθιών στο σπίτι του. Εκεί γράφει με τη βοήθεια των γονιών του ένα δικό του παραμύθι και το εικονογραφεί. Στη συνέχεια παρουσιάζει το παραμύθι του στους συμμαθητές του παρέα με τους γονείς του!!

https://el.padlet.com/vinasmirnaiou/1-yf3oqxhwyl3cexhn